Nasjonal fløytekonkurranse - Kristiansand

 26. oktober 2019

Bilder av alle deltagere.