Kjære NFF-medlemmer og andre interesserte, Norsk Fløyteforum inviterer til:

Pedagogdag i Kristiansand.

NFF vil den 25.10.2019 arrangere en egen fag-konferanse for fløytelærere fra hele landet. Mange lærere velger å følge egne elever til konkurransen dagen etter og vi vil gjerne ha et eget tilbud til dem (men ikke bare dem) i nærheten av det arrangementet.

Denne pedagogdagen har samspill som hovedtema - da særlig i form av samspillgrupper med flere fløyter. Det blir foredrag, verkstedkonserter og samtaler til de følgende temaene:

 -Arbeid med og i store og små fløyte-ensembler

     Literatur

     Intonasjon og balanse

     Bruk av piccolo, alt-, bass-, og kontrabassfløyter

     Spesielle krav til artikulasjon og vibrato i store ensembler

 -Tips til pedagogisk sololitteratur for hele fløytefamilien

 -Teknikk-tips og metodikk for undervisning på dype fløyter og piccolo

 -Råd og tips om nyanskaffelser av instrumenter til ensembler og kulturskoler

 -Instrumentutstilling

 -Prøving av instrumenter, prøving av ensemblelitteratur i samspill

Kristiansand er en by med et svært bredt og godt fløytemiljø. Det første norske

"fløyteorkesteret" (DNFE) ble opprettet her for over ti år siden. Universtitetet i Agder har en stor fløyteklasse og symfoni-orkesterets profesjonelle fløytister er tett knyttet opp til det pedagogiske miljøet i byen. NFF er svært glad for at vi kan tappe fra disse ressursene i forbindelse med pedagogdagen i tillegg til bidrag fra våre egne medlemmer.

Timeplan:

12:00 Oppmøte

12:00 – 12:30 Konsert med ensembler fra Sørlandet

12:30 – 14:00 Foredrag og demonstrasjoner til tema ensemble, diskusjon/samtaler

14:00 – 14:45 Lunsjpause

14:45 – 15:30 Verkstedkonsert «Ny pedagogisk literatur»

15:30 – 16:00 Dype fløyters metodikk og råd og tips ved nyanskaffelser

16:00 – Samspill, utprøving av litteratur, åpen ende

Pedagogdagen er gratis for NFFs medlemmer, man må være medlem for å delta.

Er du medlem, er det bare å registrere seg nedenfor. Er du ikke medlem, må du tegne medlemskap først, det gjør du her.

Påmeldingfristen er 25. september.

NB:Er det ikke nok påmeldte innen fristen, avlyses arrangementet. Påmeldte vil få beskjed 26. september, om en evt avlysning. Derfor oppfordrer NFF de som har tenkt å delta, om ikke å bestille reise for arrangementet bekreftes!

Pedagogdag
Dato og tid:
25. okt. 2019, 10:00 – 18:00
Hvor
Universitetet i Agder,
4630 Kristiansand S, Norge