top of page

16:00-18:00 Pedagogisk postkasse

Mange av oss som underviser på fløyte, har få fløytekolleger å sparre med i kvardagen. Difor inviterer vi pedagogane til å komme til ei uformell kaffestund der ein kan sende inn problemstillingar på førehand, og nokre kjem kanskje på dei der og då. Tips, tankar om den gode praksis, hjelp og råd: Storkollegiet trår til! Send inn problemstillingar, utfordringar o.l. til brevkasse@flute.no


  • Instagram

16:00-18:00 Pedagogisk postkasse
bottom of page