top of page

10:00-12:00 Telemann del 2

Hans Olav Gorset

Hans Olav Gorset er professor emeritus ved NMH, har undervist i blokkfløyte, barokktverrfløyte og oppføringspraksis i ein mannsalder, og er ein bauta i norske tidlegmusikk-samanheng. Han vil under fløytefestivalen halde en Telemann-workshop over tre dagar. Hovudfokus er på Telemann sine tolv fantasiar for fløyte, men Gorset vil også gi ein presentasjon av satsar fra nokre av Telemann metodiske sonatar; framifrå døme på ornamentasjon og improvisasjon i barokken. Workshopen passar for pedagogar, studentar og amatørar som kan spele ein Telemann-fantasi, gjerne på traverso, men like gjerne på moderne fløyte.


Merk at workshopen går i tre delar; fredag kl 17-18, lørdag kl 10-12 og søndag kl 0930-1030.

Dersom du vil delta i Telemann-workshopen, send påmelding til: telemann@flute.no


  • Instagram

10:00-12:00 Telemann del 2
bottom of page