top of page

13:00-14:01 Mesterklasse

Trine Knutsen

Trine Knutsen underviser ved NTNU Musikkonservatoriet i Trondheim, og held mesterklasse for vaksne amatørar og pedagogar som har lyst på litt påfyll. Fritt fram for allslags repertoar.


Dersom du ønsker å spele på denne mesterklassen, sender du mail til mesterklasse@flute.no med info om lærarønske og repertoar. Det er lov å melde seg på fleire mesterklasser, styret vil då fordele etter skjønn.


  • Instagram

13:00-14:01 Mesterklasse
bottom of page