top of page

16:00-18:00 Sciarrino/Impro.

UNGfestival

  • Improvisasjon: I denne økta samlast alle barn og unge, og Morten Mortensen gjev ein introduksjon til improvisasjon. Mange har lite erfaring med improvisasjon, og vi ønsker at alle som spelar fløyte skal bli trygge på at det er lov å leike seg på instrumentet utan notar!


  • Sciarrino er ein italiensk komponist som vi skal framføre eit verk av saman med fire profesjonelle solistar. Denne økta delast mellom å øve på improvisasjon og å øve på lydar frå Sciarrino-stykket.

16:00-18:00 Sciarrino/Impro.
bottom of page