top of page

Æresmedlemmer  i NFF  

Torkil Bye

Torkil Bye (født 1942) ble ansatt som vikar i Den Norske Operas Orkester da han var 16 år, og etter studier i Zürich i 1961 fikk han stillingen som solofløytist i Musikkselskapet Harmoniens Orkester, Bergen. Fra 1966 var han solofløytist i San Antonio Symphony Orchestra i USA, og i 1970 ble han tilknyttet Oslo Filharmoniske Orkester: Han var alternerende solofløytist fram til 1985 og solofløytist fram til 2007. I 1965 vant Torkil Bye Prinsesse Astrids Musikkpris sammen med Per Øien. Sammen med Brynjar Hoff mottok han i 1973 Spellemannprisen for en innspilling med verker av Mozart. Fra 1981 til 1982 var han gjesteprofessor ved The University of Texas i Austin. I en årrekke har Torkil Bye lagt ned en betydelig innsats som pedagog, med ansettelser blant annet ved Østlandets musikkonservatorium og senere Norges musikkhøgskole. Han avsluttet sitt virke som professor ved NMH i 2009. Torkil Bye har vært sterkt profilert som solist og pedagog, og holdt konserter og mesterklasser i Europa, Japan, USA, Argentina og Peru.

Andrew Cunningham

Andrew Cunningham ble 21 år gammel ansatt som solo piccolofløytist i The Hallé Orchestra i Manchester, av Sir John Barbirolli. I studietiden var han aktiv i Londons musikkliv og turnerte i USA med The Philharmonia Orchestra og Lorin Maazel, og spilte blant annet i The English Chamber Orchestra og The London Mozart Players. I en periode var han også solofløytist i The City of Birmingham Symphony Orchestra. I 1973 ble han ansatt ved Den Norske Opera, og fire år senere ble han solo piccolofløytist i Oslo Filharmoniske Orkester.
Gjennom sine 34 år i OFO har han vært solist flere ganger, blant annet med Vivaldis piccolokonsert, uroppførelsen av Egil Hovlands piccolokonsert og et verk av Aulis Sallinen for altfløyte og strykere. Hovlands konsert har han spilt inn med Stavanger Symfoniorkester (ACD), og han har også spilt den med Filharmonien i Helsingfors.
De siste årene har Andrew Cunningham vært engasjert til noen av Europas viktigste konsert- og operafestivaler, der han har samarbeidet med blant andre Claudio Abbado, Pierre Boulez og Daniel Harding. Noen av disse fremførelsene er gitt ut på DVD og CD.
Andrew Cunningham er født i Kent og oppvokst i London, der han ble utdannet ved The Royal Academy of Music. Han er førsteamanuensis ved Norges Musikkhøgskole og har holdt mesterklasser ved konservatoriene i Paris, Stockholm og København. Mange av hans tidligere studenter sitter i dag på orkesterplass i til sammen åtte forskjellige land.

Hans Magne Græsvold

Hans Magne Græsvold (født 1936) har utdannings-bakgrunn som utøver og musikkviter. Som fløytist hadde han sin debutkonsert i Kristiansand i 1958 og i Oslo i 1962. I ti år var Hans Magne Græsvold undervisningsleder ved Musikkvitenskapelig Institutt ved Universitetet i Trondheim, og fra 1973-1998 var han tilsatt ved Musikkonservatoriet (Høgskolen) i Agder med fløyte, satslære og komposisjon som undervisningsområder. Ved siden av en omfattende undervisningsgjerning har Græsvold hele tiden vært aktiv som fløytist og komponist. Hans komposisjoner for fløyte inkluderer bl.a en fløytekonsert, kvartett for fløyte og strykere, flere sonater og enkeltstående verk. Græsvolds "Instructive Studies for the Modern Flute" (Edition Svitzer 2009) er kritikerrost og distribueres internasjonalt. Etydene tar for seg nyere spilleteknikker, komplisert rytmikk og en rekke tekniske og musikalske elementer som er viktig for dagens fløytister. Hans siste bidrag til fløytelitteraturen er en kvartett for 4 fløyter. (Edition Svitzer 2011). Hans Magne Græsvold´s øvrige opusliste inneholder verker for klaver, gitar, cello, orgel, samt kammermusikk og verker for kor og orkester. I 2007 mottok Græsvold Kongens Fortjenestemedalje i gull for sin innsats som musiker, komponist og pedagog.

Gro Sandvik

Gro Sandvik har vært solofløytist i Bergen Filharmoniske Orkester fra 1967 til 2009, og før dette solofløytist i Stavanger Symfoniorkester (fra 1964). Hennes glødende interesse for kommunikasjon via musikk på alle nivåer har resultert i en enestående allsidighet. Hun er også aktiv som solist og kammermusiker, og har urfremført flere verk tilegnet henne, samt den skandinaviske førstegangsoppføringen av John Coriglianos Concerto.
Hennes filosofi innen faget fløytespill er inspirert av private studier med Marcel Moyse og Bud Beyer. Gro Sandvik er professor i utøvende musikk ved Griegakademiet, Bergen. Hennes artikler om fløytespill i korps er allment anerkjent, og hun er en ettertraktet gjesteforeleser og fløytepedagog.
Hun blir ofte engasjert som dommer i konkurranser, og har sittet i flere komiteer knyttet til norsk musikerutdanning og oppførelsespraksis. Hun har gjestet flere internasjonale festivaler, blant annet med Bergen Blåsekvintett, pianist Einar Røttingen og gitarist Stein-Erik Olsen. Hun var studieåret 2006/2007 gjesteprofessor ved The university of Iowa, School of Music.

Per Olav Øien

Per Olav Øien (1937-2016) studerte ved Musikkonservatoriet i Bergen under fløytisten Hans Stenseth, og senere med Ørnulf Gulbransen i Oslo, Auréle Nicolet i Salzburg og Marcel Moyse i Sveits. Fra 1956 var han ansatt i Musikkselskapet Harmoniens Orkester. Han var solofløytist i Krinkastingsorkesteret fra 1962, og fra 1967 til 1985 var han ansatt i Oslo Filharmoniske Orkester: Solofløytist fra 1970. Fra 1985 til 2007 var Per Øien ansatt i heltidsstilling som professor ved Norges musikkhøgskole. Han hadde da vært ansatt som førsteamanuensis siden musikkhøgskolen ble opprettet. Per Øien var med å starte Oslo Blåsekvintett i 1962, han vant Prinsesse Astrids Musikkpris sammen med Torkil Bye i 1965, og overtok Ørnulf Gulbransens plass i Den Norske Blåsekvintett i 1972. Gjennom hele sin aktive karriere har Per Øien vært en høyt skattet utøver og pedagog. Han kan vise til en rekke viktige innspillinger, uroppføringer og verkdedikasjoner fra norske komponister. Han var gjesteprofessor ved University of Western Ontario fra 1977-1979, har gjennomført konsertreiser og mesterklasser i hele Europa og i Amerika, og har vært jurymedlem i en rekke internasjonale konkurranser. Per Øiens mangeårige samarbeid med den verdenskjente kanadiske fløytisten Robert Aitken, har bl.a ledet til flere interessante innspillinger. Det mest omfattende prosjektet har kanskje vært utgivelsen av Dopplers samlede verker for 2 fløyter på BIS.

Michael George Titt

Michael George Titt Hon. I.S.M, F.R.C.L, L.T.C.L, er født og oppvokst i Salisbury, England. Hans interesMichael George Tittd Musikkonservatoriet i Berlin. Han har også vært aktiv deltaker i Master Classer med Marcel Moyse, Gareth Morris, William Bennett og Robert Aitkin. 

Etter endt utdannelse arbeidet han med Ballet Rambert og Royal Ballet Orhester v/Covent Garden i London, og freelancet ofte med både Jacques og London Bach Orkesterer. I 1967 ble han ansatt i Bergen Fhilharmoniske Orkester hvor han arbeidet i 37 år. 

I september 1995 reiste han til den første Brasilianske Fløytefestivalen i Rio de Janerio. Her ble han godt mottatt, og denne reisen åpnet opp en hel ny verden for ham. Interessen for hans kunnskap både som utøvende kunstner og pedogog førte til at han ble invitert til å spille og undervise både i Brasil, Peru, Ecuador og Costa Rica, noe som har har gjort hvert år siden. 

Sammen med sin samarbeidspartner og akkompagnatør, Maria Jose Carrasqueira fra Sao Paulo, har han gitt solo konserter i Brasil, Peru, Ecuador, Costa Rica, USA, Norge, Sverige, Finland, Tyskland og England med stor suksess, med musikk bl.a. fra England, Brasil og Norge på programmet.

Per Flemstrøm

Per kom til Norge fra Sverige på midten av 1980-tallet etter å ha vunnet prøvespill til stillingen som alternerende solofløytist i Oslo Filharmoniske Orkester. I OFO ble han raskt verdsatt for  sitt flotte, solide fløytespill og sin varme og musikalske personlighet. Det var derfor naturlig for orkesteret å tilby ham jobben som solofløytist da Torkil Bye gikk av med pensjon. Gjennom sin posisjon i orkesteret og sine mange kammermusikalske og solistiske aktiviteter kan vi trygt si at Per har vært en av Norges ledende og mest markante blåserpersonligheter i mer enn 30 år. Som mangeårig lærer ved Norges Musikkhøgskole har han villig delt sine kunnskaper og erfaringer med generasjoner av norske fløytestudenter.

Vi kan fremdeles høre Per på opptak med OFO, både som orkesterfløytist og som solist. På CD kan vi bl.a. høre ham spille Carl Nielsens fløytekonsert med det svenske radiosymfoniorkesteret og Mozarts fløyte- og harpekonsert med kollegaene fra OFO.

 

Vi vil herved posthumt utnevne Per Flemstrøm til æresmedlem av Norsk Fløyteforum.»

bottom of page