top of page

NFFs historie startet i 2010.

Lørdag 06.02.2010 ble arbeidet med opprettelsen av en norsk forening for fløytespill, Norsk Fløyteforum/The Norwegian Flute Society, igangsatt på Toneheim folkehøgskole. Arbeidet starter etter oppfordring fra blant andre fløytelærerkollegiet ved de høyere norske utdanningsinstitusjoner i musikk.

------------

Det ble i desember 2009 nedsatt et utvalg på 7 personer. Utvalgets medlemmer består blant annet av fløytelærere fra alle nivåer og skoleslag, og flere av medlemmene har sterk tilknytning til internasjonale fagmiljøer innen fløytespill.

Utvalget konstitueres som det første styret i Norsk Fløyteforum og skal virke i en etableringsfase fram til 2012. Styret har i denne perioden som oppgave å danne en struktur for foreningens arbeid. Videre har styret som målsetting at det i perioden fram tom 2012 gjennomføres 2 større arrangementer. Styret er også ansvarlig for opprettelse av nettside og administrasjon av denne.

Styret for Norsk Fløyteforum består fram til 2012 av følgende personer:

Anne-Lill Ree – fløytelærer ved Toneheim folkehøgskole, Hamar

Jørn Eivind Schau – førstelektor ved Universitetet i Agder, Kristiansand

Lars Asbjørnsen – lærer ved Wiesbadener Musikakademie, Tyskland

Martina Dingstad – fløytelærer ved Ski videregående skole og kulturskole

Tore Aune – fløytist, daglig leder for Pan Musikk, Trondheim

Linn Annett Ernø – fløytist og fløytelærer ved Foss videregående skole, Oslo

Gro Sandvik – professor ved Griegakademiet, Bergen

Marianne Aarum - fløytist og fløytelærer, Sarpsborg

-------------

Foreningens første arrangement fant sted på Toneheim folkehøgskole i 2011, og var en kurs-festival primært rettet inn mot fløytelærere og elever i kulturskoler. Det neste arrangementet gikk av stabelen i 2012, og var den første internasjonale fløytefestival som ble arrangert i Norge.

Under dette arrangementet avholdt Norsk Fløyteforum sin første generalforsamling med valg av nytt styre, og personer til ulike oppgaver. Det ble utarbeidet vedtekter for Norsk Fløyteforum og foreningen ble registrert med eget organisasjonsnummer. Nye vedteker ble framlagt for vedtaksfattelse på generalforsamlingen i 2012.

bottom of page