top of page

Timeplan søndag 11. juni

09:00-09:30 Oppvarming

09:00-09:30 Oppvarming

09:30-10:30 Bladspill/samspillstoff

09:30-10:30 Bladspill/samspillstoff

12:00-13:00 Lunch

12:00-13:00 Lunch

09:00-09:30 Morgonstund

09:00-09:30 Morgonstund

UNGfestival/Gro Sandvik

11:00-12:00 Gen.prøve Sciarrino/solistar

11:00-12:00 Gen.prøve Sciarrino/solistar

UNGfestival

13:00-13:30 GP. Sjostakovitsj

13:00-13:30 GP. Sjostakovitsj

09:30-10:45 Fluting fun.

09:30-10:45 Fluting fun.

UNGfestival

09:30-10:30  Tema Telemann del 3

09:30-10:30 Tema Telemann del 3

Hans Olav Gorset

14:00-15:30 Avslutningskonsert

14:00-15:30 Avslutningskonsert

bottom of page