top of page

11:00-12:00 Workshop Sciarrino/solistar

UNGfestival

Salvatore Sciarrino sitt verk IL CERCHIO TAGLIATO DEI SUONI for 4 fløytesolistar og 100 migrerande fløytistar viser den store variasjonen i klang og lyd som kan skapast på instrumentet. Samspelet mellom fire solistar og ulike puljer med unge fløytistar som bevegar seg, samt plass, tid og «naturlydar» er vesentleg i denne musikken. Vi demonstrerer og utforskar musikalsk kommunikasjon via klanglege effektar. På slutten arbeider vi med ulike delar i samanheng. Workshopen kan bygge bru over til neste festival, der Sciarrino kan framførast som heilheit.
Ansvarlege: Jørn Schau, leiar – med Anne Randi Haugejorden, Ingrid Ose, Marie Haugejorden Schau, Mengran Wu og Jasmina Zivic. 

  • Instagram

123-456-7890

11:00-12:00 Workshop Sciarrino/solistar
bottom of page